הדגמת וידאו

הדגמת וידאו בקצב משתנה / ABR שימו לב שהאיכות בתחילה היא בכוונה נמוכה מאוד כדי שניתן יהיה להתרשם מההבדלים